Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Dotazník SHZ 2016

Milí priatelia,

obraciame sa na Vás s prieskumom - otázkami, ktoré budú slúžiť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zlepšeniu činnosti SHZ. Pre získanie relevantnejších informácii, prosím poskytnite tento dotazník aj osobám s vrodeným krvácavým ochorením, ktoré nie sú členmi Slovenského hemofilického združenia ale poznáte ich.

XV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2016. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 14.10.2016 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

I. Jesenné stretnutie s odborníkmi - AKTUALIZOVANÉ

Milí priatelia, Milí členovia SHZ,

ako sme Vás už informovali, SHZ organizujeme

I. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

Ukážka podpory SHZ cez podporte.sk - funguje to - ĎAKUJEME

Milí priatelia,

dostali sme oznam o podpore organizácii darmi - prostredníctvom nákupov v e-shopoch. Za mesiac jún 2016 najväčši nákup urobil pán Jozef, ktorý podporil našu organizáciu darom vo výške 40,25 €.

Pánovi Jozefovi z celého srdca ďakujeme za podporu.

Syndikovať obsah