17. apríl - SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE - zapnite červené svetla

17. apríl je vyhlásený za Svetový deň hemofílie. Každoročne si ho pripomínajú všetci ľudia s vrodeným krvácavým ochorením vo svete spolu s hematológmi, rodinnými prislušníkmi, priateľmi a známymi.

Predbežná správa verejnej zbierky 000-2014-021684

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2014 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo 1794994151/0200 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

Verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie v mestách a obciach na Slovensku

V najbližších dňoch bude prebiehať verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie na realizáciu rehabilitačno - rekondičných táborov pre hemofilikov pod záštitou známeho hokejistu a reprezentanta SR - MICHALA HANDZUŠA

Rehabilitačné pobyty pre rok 2015

XV. Rehabilitačno – vzdelávací pobyt pre detí s vrodeným krvácavým ochorením do 6 rokov s rodičom

7. HEMOFILICKÉ DNI

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK a SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina HaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie

organizujú
 

7. HEMOFILICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou

Syndikovať obsah