Anjeli strážni Angeliky Bátorovej

Na RTVS dňa 6.2.2016 bola v premiére odvysielaná relácia talkshow Aleny Heribanovej s doc. MUDr. Angelikou Bátorovou, Phd. Ak ste ju nevideli môžete si ju pozrieť v archíve RTVS alebo po stlačení na nasledujúci odkaz:

Anjeli strážni Angeliky Bátorovej

 

Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD. - laureátka Krištáľového krídla - Mimoriadna cena

Sledujte galavečer vyhlásenie laureátov 19. ročníka slovenskej "nobelovky" Krištáľové krídlo 24. januára 2016 o 21:25 hod. na Jednotke (RTVS 1).

PF´2016

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2014-021684

Verejná zbierka bola povolená našej organizácií Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2014/021684 dňa 30.07.2015, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah