XX. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XX. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2020

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2018-006039

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2018-006039 dňa 25.01.2018 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

XVIII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XVIII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2019. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2019 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Syndikovať obsah