XVI. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XVI. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Portrét doc. MUDr. Angeliky Bátorovej, PhD.

Jesenné stretnutie s odborníkmi - AKTUALIZOVANÉ

Milí priatelia, Milí členovia SHZ,

ako sme Vás už informovali na Valnom zhromaždení SHZ organizujeme

Jesenné stretnutie s odborníkmi,

XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2015. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2015 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Hlasujte za Slovenku roka 2015 - doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Medzi nominovanými na Slovenku roka 2015 v kategórii Zdravotníctvo je aj doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., vedúca Národného hemofilického centra a prednostka Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave.

Syndikovať obsah