Dôležité informácie – výmena parkovacieho preukazu a preukazu ZŤP

Nezabudnite požiadať o výmenu označenia auta za parkovací preukaz. Na výmenu zostávajú už iba necelé dva mesiace.

Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu by mali o ich výmenu za parkovací preukaz požiadať do 31. decembra 2012.

XI. Jesenný rehabilitačno-rekondičný pobyt pre dospelých

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XI. Jesenný rekondično - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2012. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 14.10.2012.

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr! 

Môžete to urobiť aj nasledovnou prihláškou: 

Uč sa a získaj prácu v IBM

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej ako „NROZP v SR“) v spolupráci so spoločnosťou IBM Slovensko organizuje aj v roku 2012 vzdelávací kurz zameraný na propagáciu a zlepšenie pracovných zručností záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím v spoločnosti IBM.

Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej  NROZP v SR) organizuje v poradí už 5. ročník on-line fotografickej súťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012. Súťaž prebieha od 20.júla 2012 do 20.novembra 2012 na www.nrozp-bariery.sk .

Poďakovanie

Milí priatelia, kamaráti a známi zo SHZ,

dovoľte, aby sme sa Vám všetkým poďakovali, ktorí ste sa prišli rozlúčiť s našim drahým príbuzným Štefanom Jendekom na poslednej ceste dňa 11.7.2012 v bratislavskom krematóriu.

Veľmi pekne ďakujeme za prejavenú úprimnú sústrasť a kvetinové dary.

Manželka a ostatná smútiaca rodina. 

Syndikovať obsah