XIII. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIII. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Šťastné vykročenie do roku 2013

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2012 a predo dvermi je nový rok 2013.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu, pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2012, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2013

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Šťastné a veselé Vianoce

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Dôležité informácie – výmena parkovacieho preukazu a preukazu ZŤP

Nezabudnite požiadať o výmenu označenia auta za parkovací preukaz. Na výmenu zostávajú už iba necelé dva mesiace.

Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu by mali o ich výmenu za parkovací preukaz požiadať do 31. decembra 2012.

Syndikovať obsah