MY s inou krvou - roadshow fotografií s témou hemofílie + video

Deti s nevyliečiteľnými krvácavými ochoreniami sa tento rok postavili pred umelecký objektív českého fotografa Radovana Šťastného a vytvorili tak sériu fotografií, ktoré zachytávajú po prvýkrát deti s genetickou poruchou, ktorá spôsobuje nedostatočnú zrážanlivosť krvi.

Výmena preukazov ŤZP vydaných do 31. decembra 2008 - DÔLEŽITÉ !!!

Preukazy občana s ŤZP a ŤZP s červeným pásom vydané do 31. decembra 2008, končia svoju platnosť 31. decembra 2013 bez ohľadu na to, akú dobu platnosti majú na zadnej strane vyznačenú.

Ich držitelia si ich môžu dať vymeniť na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. decembra tohto roku.

Šírte túto informáciu prosím všetkými možnými prostriedkami !!!

XII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XII. Jesenný rekondično - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2013. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 11.10.2013 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr! 

XXII. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

XXII. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Začína sa nový školský rok a spomienky na krásne letné dni doznievajú...

Videoreportáž - Rehabilitačný pobyt maloletých hemofilikov s rodičom 2013

Milí priatelia,

tak ako každý rok aj v lete 2013 Slovenské hemofilické združenie organizovalo týždenný pobyt pre rodičov detí s hemofíliou. Cieľom tohto pobytu je edukácia rodičov o tejto zriedkavej, ale vážnej chorobe vo všetkých smeroch a zodpovedanie každej otázky, ktorá týchto rodičov zaujíma.

Syndikovať obsah