Verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie v mestách a obciach na Slovensku

V najbližších dňoch bude prebiehať verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie na realizáciu rehabilitačno - rekondičných táborov pre hemofilikov pod záštitou reprezentanta SR a hokejistu NHL MICHALA HANDZUŠA

Oznamovacia povinnosť rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov

Dňa 1.2.2014 nadobúda účinnosť zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Oznam - Použitie výnosu z verejnej zbierky 2013

Slovenské hemofilické združenie organizovalo v roku 2013 pri príležitosti Svetového dňa hemofílie verejnú finančnú zbierku v termíne 1. februára 2013 - 31. decembra 2013.

XIV. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIV. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2014 od World Federation of Hemophilia

Slovenské hemofilické združenie

obdržalo od Svetovej hemofilickej federácie (World Fedartion of Hemophilia)

pozdrav do nového roka 2014, s ktorým sa chceme podeliť.

 

Pozrite si ho s nami:

 

Syndikovať obsah