XIV. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIV. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2014 od World Federation of Hemophilia

Slovenské hemofilické združenie

obdržalo od Svetovej hemofilickej federácie (World Fedartion of Hemophilia)

pozdrav do nového roka 2014, s ktorým sa chceme podeliť.

 

Pozrite si ho s nami:

 

Šťastné vykročenie do roku 2014

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2013 a predo dvermi je nový rok 2014.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu, pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2013, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2014

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Šťastné a veselé Vianoce

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Syndikovať obsah