6. HEMOFILICKÉ DNI

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK a SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina HaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie

organizujú
 

6. HEMOFILICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou


v dňoch 3. a 4. apríla 2014 v Bratislave, s miestom konania Hotel Gate One.

 

DMS HEMO na čísle 877

Od 15. marca 2014 do 30. septembra 2014 môžete prispieť zaslaním DMS správy organizácii Slovenské hemofilické združenie.

Stačí odoslať SMS správu s textom DMS HEMO na číslo 877.

Verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie v mestách a obciach na Slovensku

V najbližších dňoch bude prebiehať verejná finančná zbierka k Svetovému dňu hemofílie na realizáciu rehabilitačno - rekondičných táborov pre hemofilikov pod záštitou reprezentanta SR a hokejistu NHL MICHALA HANDZUŠA

Oznamovacia povinnosť rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 rokov

Dňa 1.2.2014 nadobúda účinnosť zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Oznam - Použitie výnosu z verejnej zbierky 2013

Slovenské hemofilické združenie organizovalo v roku 2013 pri príležitosti Svetového dňa hemofílie verejnú finančnú zbierku v termíne 1. februára 2013 - 31. decembra 2013.

Syndikovať obsah