7. HEMOFILICKÉ DNI

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK a SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina HaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie

organizujú
 

7. HEMOFILICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou

28. február - Svetový deň zriedkavých ochorení

28. február je Svetovým dňom zriedkavých ochorení, medzi ktoré sa radia aj vrodené krvácavé ochorenia (hemofília, von Willebrandová choroba, ...).

V súvislosti s týmto ochorením prebehla kampaň v prílohe denníka Nový čas o zriedkavých ochoreniach dňa 27. februára 2014.

Od Svetovej hemofilickej federácie (World Federation of Hemophilia)

XV. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XV. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2015

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Syndikovať obsah