XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2015. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2015 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Hlasujte za Slovenku roka 2015 - doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Medzi nominovanými na Slovenku roka 2015 v kategórii Zdravotníctvo je aj doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., vedúca Národného hemofilického centra a prednostka Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave.

Benefičný koncert - 5.5.2015 v Nových Zámkoch

Základná umelecká škola v Nových Zámkoch
v spolupráci s Katolíckou spojenou školou v Nových Zámkoch

Vás pozýva  na

 Benefičný koncert,

HEMO-HYMNA

HEMO – HYMNA

Máme život v krvi

Videoklip detí XXIII. letného tábora Slovenského hemofilického združenia

https://www.youtube.com/watch?v=hQkOU7hWuEI

17. apríl - SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE - zapnite červené svetla

17. apríl je vyhlásený za Svetový deň hemofílie. Každoročne si ho pripomínajú všetci ľudia s vrodeným krvácavým ochorením vo svete spolu s hematológmi, rodinnými prislušníkmi, priateľmi a známymi.

Syndikovať obsah