Hemofilický spravodajca

Slovenské hemofilické združenie vydáva pre svojich členov svoju publikáciu pod názvom Hemofilický spravodajca. V tejto publikácii informujeme svojich členov o činnosti organizácie, pripravovaných akciách, o nových poznatkoch z liečby hemofílie a podobne.

Pre vydávanie našej publikácie "Hemofilický spravodajca" nám bolo Ministerstvom kultúry SR pridelené registračné číslo EV 1066/08 a bolo zaradené do Tematickej skupiny: B3.

Doteraz vydané čísla Hemofilického spravodajcu od roku 2000 si môžete prečítať po ich otvorení na odkazy nižšie:

PrílohaVeľkosť
HS_2022.pdf3.19 MB
HS_01-02-2021.pdf1.9 MB
HS_02-2020.pdf1.76 MB
HS_01-2020.pdf1.92 MB
HS_02-2019.pdf2.24 MB
HS_01-2019.pdf2.8 MB
HS_02-2018.pdf2.01 MB
HS_01-2018.pdf12.02 MB
HS_02-2017.pdf1.51 MB
HS_01-2017.pdf964.76 KB
HS_02-2016.pdf1.11 MB
HS_01-2016.pdf839.46 KB
HS_02-2015.pdf1.07 MB
HS_01-2015.pdf796.56 KB
HS_02-2014.pdf1.66 MB
HS_01-2014.pdf970.83 KB
HS_02-2013.pdf1.89 MB
HS_01-2013.pdf789.86 KB
HS_02-2012.pdf2.22 MB
HS_01-2012.pdf1.35 MB
HS_01-2012-priloha_SPI.pdf142.81 KB
HS_02-2011.pdf2.4 MB
HS_01-2011.pdf611.34 KB
HS_02-2010.pdf815.91 KB
HS_02-2010-priloha.pdf1007.94 KB
HS_01-2010-priloha.pdf135.19 KB
HS_01-2010.pdf1.28 MB
HS_02-2009.pdf817.47 KB
HS_01-2009.pdf1.31 MB
HS_02-2008.pdf638.76 KB
HS_01-2008.pdf516.79 KB
HS_02-2007.pdf697.28 KB
HS_01-2007.pdf610.29 KB
HS_02-2006.pdf213.41 KB
HS_01-2006.pdf131.11 KB
HS_02-2005.pdf221.03 KB
HS_01-2005.pdf136.03 KB
HS_02-2004.pdf238 KB
HS_01-2004.pdf220.82 KB
HS_02-2003.pdf245.96 KB
HS_01-2003.pdf193.32 KB
HS_01-02-2002.pdf222.05 KB
HS_02-2001.pdf245.16 KB
HS_01-2001.pdf188.74 KB
HS_02-2000.pdf219.39 KB