XXI. spoločenské stretnutie - ZRUŠENÉ

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku a opatrenia pre zastavenie šírenia epidémie COVID-19, sa Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia rozhodol zrušiť XXI. SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE členov Slovenského hemofilického združenia, ktoré sa malo konať dňa 13.2.2021.

Republikový výbor SHZ