Rozšírený výbor SHZ

 

Rozšírený výbor SHZ pozostáva z republikového výboru, predsedov a podpredsedov regionálnych skupín, predsedov odborných sekcií a predsedu revíznej komisie. Ďalšími členmi rozšíreného výboru sú zvolení zástupcovia za jednotlivé podskupiny regionálnych skupín. Podľa potreby sú prizývaní ďalší členovia SHZ alebo hostia.

 

Zoznam členov rozšíreného výboru SHZ s adresami na obdobie rokov 2013 - 2017:

Republikový výbor SHZ

Predseda:       

Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves

Podpredseda:

Marián TREBICHALSKÝ, Tokajská 4, Viničky, 949 11 Nitra

Tajomník:

Ing. Vladimír MINČEV, Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica

Členovia Republikového výboru SHZ: 

MUDr. Martin SEDMINA, Nad Plážou 21, 974 01 Banská Bystrica

Vladimír LIĎÁK, Tatranská 70, 841 06 Bratislava

 

Región Bratislava: (zahrňuje okresy BA, MA, PK, SC)

Predseda Regionálnej skupiny:

Ľuboš LIĎÁK, Trstinská 34, 841 06 Bratislava

Skupina Bratislava

Vladimír LIĎÁK, Tatranská 70, 841 06 Bratislava

 

Západoslovenský región:

Predseda Regionálnej skupiny:

Peter MONČEK, Niva 23, 911 01 Trenčín

I. skupina (zahrňuje okresy: BN, GA, NR, PE, SA, TO, ZM)

Marián TREBICHALSKÝ, Tokajská 4, Viničky, 949 01 Nitra

Marián PEC, Čingov 771/3, 951 31 Močenok

II.  skupina (zahrňuje okresy: HC, MY, NM, PN, SE, SI, TN, TT)

Martin MASARIK, Inovecká 45, 921 01 Piešťany

Miroslav SROGONČÍK, 916 27 Častkovce 151

III. skupina (zahrňuje okresy: DS, KN, LV, NZ)

Terézia ZIMULOVÁ, 941 42 Veľké Lovce 197

Elvíra SZALAY, 925 85 Neded 624

 

Stredoslovenský región:

Predseda Regionálnej skupiny:

Ing. Vladimír MINČEV, Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica

I. skupina (zahrňuje okresy: BY, IL, PB, PU, ZA)

Milan ĎUREK, Hliny 1958/476, 017 01 Pov. Bystrica

Marián HRUŠKA, Podhorie 1447, 018 61 Beluša

II. skupina (zahrňuje okresy: CA, DK, KM, MT, NO, TR, TS)

Ivan KOVÁČIK, Alexyho 2/10, 036 01 Martin

Peter STANČÍK, Okružná 933/10, 029 01 Námestovo

III. skupina (zahrňuje okresy: LM, RK)

Alena KOVÁČOVÁ, Sady M.R.Štefánika 111/2, 032 42 Liptovský Hrádok

IV. skupina (zahrňuje okresy: PD)

Ľubica KARAKOVÁ, Palárika 13/1, 971 01 Prievidza

V. skupina (zahrňuje okresy: BB, BS, BR, DT, KA, ZV, ZC, ZH)

MUDr. Martin SEDMINA, Nad Plážou 21, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Michal MACIAK, J. Kráľa 6, 960 01 Zvolen

VI. skupina (zahrňuje okresy: LC, PT, RS, VK)

Mgr. Ján JÁNOŠÍK, 985 25 Uhorské 214

 

Východoslovenský región:

Predseda Regionálnej skupiny:

Ing. Anna PISARČÍKOVÁ, Buzulucká 17, 040 22 Košice

I. skupina (zahrňuje okresy: GL, KK, LE, PP, SN, SL)

Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Marek GURA, Duklianska 75, 052 01 Spišská Nová Ves

II. skupina (zahrňuje okresy: BJ, PO, SB, SP, SK, VT)

František NUTÁR, 094 35 Soľ 290

III. skupina (zahrňuje okresy: HE, ML, MI, SV, SO, TV)

Daniel GALANDA, Gen. Svobodu 2479/33, 069 01 Snina

IV. skupina (zahrňuje okresy: KE, KS, RA, RV)

JUDr. Slavomír DUBJEL, Erveňská 5, 044 14 Čaňa

Štefan GROBARČÍK, Wurmová 6, 040 23 Košice

 

Revízna komisia SHZ

Ing. Marek GURA, predseda RK, Duklianska 75, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ, Komárňanská cesta 8, 940 01 Nové Zámky

Ing. Zuzana LEDNICKÁ, 018 54 Slavnica 209

 

Za odborné sekcie SHZ

Doc. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ, PhD., Národné hemofilické centrum, Antolská 11, 851 07 Bratislava