COVID-19 - odporúčania a štandardné postupy

Milí priatelia,

v súvislosti s pandémiou koronavírusu Vám prinášame odporúčania a preventívne informácie, ako sú napr.:
- 10 odporúčaní pri COVID-19
- Osoby s vyšším rizikom ochorenia
- Pomoc sebe a druhým
- Čo robiť, ak ste chorý?
- Ako sa rozprávať s deťmi o Corona víruse COVID-19

Uvedené informácie najdete na nasledovnom odkaze: 
https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

alebo 

Zverejnené štandardné postupy v zdravotníctve COVID-19 nájdete na nasledovnom odkaze:
https://www.standardnepostupy.sk/zverejnene-standardy-rozdelenie/