IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi

Slovenské hemofilické združenie
v spolupráci s Národným hemofilickým centrom a spoločnosťou Shire

Vás srdečne pozýva na

IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

vzdelávaciu konferenciu pre členov Slovenského hemofilického združenia a ich rodinných príslušníkov. Ide o projekt vzdelávania našich členov a zvyšovanie informácii o ochorení, liečbe a všetkého s tým súvisiaceho.

Termín:  7. - 8.9.2018 (piatok-sobota)

Miesto konania: Šport Hotel, Donovaly
(viac info o mieste konania: www.hotelsport.sk)

Rezervujte si tento termín. Určite neoľutujete.  

Elektronická prihláška na Jesenné stretnutie s odborníkmi - TU - PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ

Prihlasujte sa najneskôr do 24.8.2018 !!!

Počet miest je limitovaný.

Predbežný program akcie je uvedený nižšie.

Z predbežného programu si vyberte 3 workshopy, o ktoré máte záujem, aby sme vedeli Vás rozdeliť do skupín (platí to aj pre rodinných príslušníkov - nemusia byť výbery totožné).

Ubytovanie, strava a občerstvenie počas konania tejto akcie (7.-8.9.2018) je zahrnuté v nasledovných poplatkoch:

10 Eur – člen SHZ (od 15 rokov)
0 Eur   – dieťa – člen SHZ (do 15 rokov)
15 Eur – nečlen SHZ (od 15 rokov)
5 Eur   – dieťa člena SHZ – nečlen SHZ (do 15 rokov)

Poplatky prosím zašlite na účet SHZ priamo prevodom na účet (viď ďalšie údaje) najneskôr do 31.8.2018 !!! 

Ak do tohto termínu nezaplatíte poplatok – rezerváciu Vám zrušíme.

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu (IBAN): SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike - Správa pre prijímateľa - uveďte účel platby / poplatku: "Konferencia - Vaše meno" a variabilný symbol: "Váš dátum narodenia".

O zaplatení poplatku sa preukážete pri príchode na konferenciu.

V prípade záujmu predĺženia pobytu zo soboty 8.9.2018 do nedele 9.9.2018 Vám vieme rezervovať ubytovanie, avšak nám musíte dať dopredu vedieť.

V prípade potreby prevozu z Banskej Bystrice na miesto konania (Šport Hotel) nás nezabudnite informovať. Postaráme sa o Váš prevoz. Nezabudnite nám oznámiť predpokladaný čas príchodu a odchodu.

Pokúsime sa zabezpečiť aj stráženie Vašich detí – ratolestí tak, aby ste sa plne venovali prednáškam, workshopom a získavaniu informácii.

Elektronická prihláška na Jesenné stretnutie s odborníkmi - TU - PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ

Prihláste sa čím skôr, pretože kapacita je obmedzená.

Neváhajte sledovať našu web-stránku a rezervujte si na termín konania akcie čas!!!

 

IV. JESENNÉ STRETNUTIE S ODBORNÍKMI
Šport Hotel, Donovaly

PROGRAM - predbežný

7.9.2018

po 16,00 hod.            – Príchod účastníkov, ubytovanie
18,00 – 19,30 hod.    – Večera
19,30 – 20,00 hod.    – Privítanie účastníkov, prehľad aktivít o edukačných programoch SHZ 
                                     (Ing. Jaroslav Janovec) 

8.9.2018

09,00 – 11,00 hod.    – Prednášky odborníkov (20 minút prednáška + 10 min. diskusia)
09,00 – 09,30 hod.    – Aktívny život s krvácavým ochorením (prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.) 
09,30 – 10,00 hod.    – Rozdiely medzi vrodenými krvácavými ochoreniami (MUDr. Martin Sedmina)
10,00 – 10,30 hod.    – Pohľad hematológa na ženy s ochorením a prenášačky 
                                     (MUDr. Denisa Jankovičová, PhD.) 
10,30 – 11,00 hod.    – Pohľad gynekológa na ženy s ochorením a prenášačky 
                                     (MUDr. Zuzana Nižňanská) 

11,00 – 11,30 hod.    – Prestávka

11,30 – 12,30 hod.    – Konzultácie a workshopy 1 - každý účastník si vyberie 3 workshopy 

  • hematológia pre deti (prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.)
  • hematológia pre dospelých (MUDr. Denisa Jankovičová, PhD.)
  • gynekológia a plánovanie tehotenstva (MUDr. Zuzana Nižňanská)
  • fyzioterapia pre deti (Mgr. Marie Katzerová)
  • Nordic walking (Mgr. Marie Katzerová)
  • fyzioterapia pre dospelých (Bc. Zuzana Heglasová)
  • Efektívna komunikácia s lekárom (Ing. Dávid Bystrický, PhD.)

13,00 – 14,00 hod.     – Obed

14,00 – 15,00 hod.    – Konzultácie a workshopy 2

15,00 – 15,30 hod.    – Prestávka 

15,30 – 16,30 hod.    – Konzultácie a workshopy 3 

16,30 – 17,30 hod.    – Zhodnotenie a ukončenie konferencie

po 17,30 hod.            – Odchod účastníkov

 



 

Program je podporený edukačným grantom spoločnosti Shire