Národné hemofilické centrum

Najvyšším centrom liečby hemofílie a centrom vedúce Národný register vrodených krvácavých ochorení na Slovensku je:

Národné hemofilické centrum

Klinika hematológie a transfuziológie
FNsP sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454

Vedúca centra:

  • Doc. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ, PhD.

Lekári:

  • MUDr. Denisa Jankovičová
  • MUDr. Tatiana Prigancová


Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.