ŠPORTOVÉ HVIEZDY DEŤOM

Prosíme členov Slovenského hemofilického združenia o aktívnu pomoc pri zabezpečovaní organizácie podujatia "Športové hviezdy deťom" v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 17.6.2018. Prosíme ozvite sa hlavnej organizátorke podujatia PaedDr. Slávke Gurovej na mail: slavydcera1@gmail.com. Ďakujeme.