REHABILITAČNÉ POBYTY V ROKU 2018 - posledné voľné miesta

 

XVIII. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa s rodičom od 2 do 6 rokov.

Miesto konania:  Hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice *
Nástup: sobota 4.8.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Ukončenie: sobota - 11.8.2018

V hoteli Bartoška je zabezpečené ubytovanie, stravovanie. Pobyt bude zabezpečený lekárskym dohľadom, rehabilitačným pracovníkom. Počas tohto pobytu sa otvára priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Vytvorí sa priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky.  Rozhovor s lekárom o všetkom čo sa hemofílie týka, počnúc o spôsobe života hemofilika, rizikách, ale hlavne o cieľovej možnosti, čiže o integrácií dieťaťa medzi ostatné deti a vedenie plnohodnotného života. Zabezpečili sme kvalifikovaného rehabilitačného pracovníka, ktorý rodičov spolu s deťmi naučí základné cvičebné jednotky, pomocou ktorých budú rodičia podporovať fyzickú zdatnosť svojich ratolestí, a tým aj predchádzať krvácavým príhodám. Spoločne s lekárom sa rodičia učia riediť faktory a podávať ich svojmu dieťaťu.

Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia cvičiť, riediť a podávať si koncentráty.

Poplatok pre každého detského účastníka – člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením je v hodnote 30,00 € a pre rodiča – sprievodcu 60,00 € (spolu rodič a dieťa 90,00 €).

V prípade voľnej kapacity:

- zdravé dieťa pred dovŕšením 6 rokov 110 €
- zdravé dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov (rok narodenia 2003)  120 €
- za zdravé dieťa od 16 (rok narodenia 2002 – dospelý) 140 €

O možnosti skráteného pobytu alebo potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Vedúci pobytu: MUDr. Martin Sedmina             
telefón:  0907 615 270 
e-mail: martin.sedmina@yahoo.com

 

XXVII. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Miesto konania:  Hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice *
Nástup: nedeľa - 29.7.2018
Ukončenie: sobota - 11.8.2018

Táborníci budú ubytovaní v hoteli alebo v chatkách v blízkosti hotela Bartoška. Strava: raňajky, desiata, obed, večera, olovrant, II. večera a celodenný  pitný režim sú zabezpečené. Lekár a zdravotná sestra sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti ako sa riedi a podáva faktor. Rehabilitační pracovníci sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Fitness centrum je prístupné po dohode s lekárom pod dohľadom rehabilitačného pracovníka, cvičenie vo vode - kúpalisko. Výlety do lesa, táborák, opekanie, karneval, diskotéka, nočná hra, ale aby som neprezradil všetko tak už...

Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s.....

Poplatok pre každého detského účastníka – člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením je v hodnote 60,00 €.

Cena za pobyt, dva týždne - 29.7.– 11.8.2018

- pre každého detského účastníka - člena SHZ s VKCH   60 €
- zdravé dieťa od 6 rokov do 15 rokov (rok narodenia 2003) 240 €
- za zdravé dieťa od 16 (rok narodenia 2002 – dospelý) 280 €

Cena za pobyt za jeden týždeň 29.7.– 4.8.2018 alebo 4.8. – 11.8.2018

- pre každého detského účastníka - člena SHZ s VKCH   30 €
- zdravé dieťa od 6 rokov do 15 rokov (rok narodenia 2003) 120 €
- za zdravé dieťa od 16 (rok narodenia 2002 – dospelý) 140 €

Vedúci pobytu: Peter Monček               
telefón:  0908 53 59 70
e-mail: petermoncek@gmail.com

 

XXVII. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Miesto konania:  penzión ANESIS, Kollárova  č.689, Turčianske Teplice**
Nástup: nedeľa - 29.7.2018
Ukončenie: sobota - 11.8.2018

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Pre takéhoto účastníka bude činiť ubytovanie na 1 deň 16,00 € a celodenná strava 16,50 €. Tieto sumy sú len orientačné. Presnú sumu Vám oznámime po prijatí prihlášky.

Poplatky: cena za pobyt za dva týždne - 29.7.– 11.8.2018

Dospelá osoba, alebo dieťa s vrodeným krvácavým ochorením 100 €

Poplatky: cena za pobyt za jeden týždeň 29.7.– 4.8.2018 alebo 4.8. – 11.8.2018

Dospelá osoba, alebo dieťa s vrodeným krvácavým ochorením 50 €

Vedúci pobytu: PaedDr. Slávka Gurová              
telefón: 0904 508 598
e-mail: gadesma@gmail.com

 

Pri nahlasovaní na hore uvedené akcie starostlivo vyplňte prihlášky na internete www.shz.sk – rehabilitačné pobyty. Po odoslaní prihlášky z www.shz.sk, Vám bude ihneď zaslaný e-mail s kópiou prihlášky a následne do 48 hodín potvrdenie o prijatí alebo neprijatí na pobyt.

 

Uzávierka prihlášok pre všetky pobyty je 30.4.2018

 

PLATBY:

Platba za pobyty Vás žiadame zaslať na účet SHZ do 15.7.2018

Prosím platby prevádzajte prevodom na účet SHZ.

V prípade platby vkladom na účet v banke pripočítajte k sume 2 € za vklad na účet SHZ.

Názov účtu:    Slovenské hemofilické združenie
VÚB - IBAN:    SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete) - napr.:  deti Peter Mrkvička

 

OZNAMY K TÁBOROM:

1.  SHZ môže v odôvodnených a  závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno - rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 30.4.2018) nebude žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku akceptovaná.
2. Na prihlášku do tábora v rubrike poznámka uveďte svoj nárok a záujem o uplatnenie zľavy zo zbierky organizovanej SHZ v rokoch 2007 - 2018
3. Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2018 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt .

Pre rok 2018 je členský poplatok minimálne 5,00 € .
V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko
V prípade platby vkladom na účet v banke pripočítajte k sume 2 € za vklad na účet SHZ.

Prosíme neobťažujte nás platením členských poplatkov počas konania táborov.
Ak neviete, či máte zaplatený členský poplatok, zistíte to na e-maily: shz@shz.sk

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

 

Od roku 2018 sú súčasťou prihlášky aj zmluvné podmienky týkajúce sa storno poplatkov a dodržiavania presne stanovených termínov. Sú súčasťou elektronickej prihlášky a venujte im prosím dôslednú pozornosť.

 

* Horský hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice (horský prechod Šturec v stúpaní od Turčianskych Teplíc v smere do Banskej Bystrice na pravej strane)
www.rekreacnestrediska.sk/horsky-hotel-bartoska
** penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice, www.penzionanesis.sk