Haemate P

Milí priatelia,

dovolili by sme si Vás verejne informovať o aktuálnom probléme s nedostatkom lieku Haemate P, ktorý sa používa na liečbu von Willebrandovej choroby.

Hlavným cieľom SHZ je stále zachovanie kvalitnej a dostatočnej liečby pre pacientov s vrodenými krvácavými ochoreniami.  Preto sa Slovenské hemofilické združenie v rámci Republikového výboru o situáciu aktívne a dlhodobo zaujíma, úzko v danej veci spolupracuje s Národným hemofilickým centrom, a snaží sa tento problém pomôcť vyriešiť od jeho samotného začiatku..

Aktuálne prebiehajú rokovania Národného hemofilického centra a Pracovnej hemofilickej skupiny Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti (ktorej členmi sú hematológovia z celého Slovenska) so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Ministerstvom zdravotníctva SR. Do komunikácie so VšZP sa zapojilo aj SHZ.

Situácia je veľmi komplikovaná a podľa informácii z Národného hemofilického centra, ktoré má SHZ k dnešnému dňu, je zásoba lieku v SR aktuálne uspokojivá. Každý z Vašich ošetrujúcich hematológov má právo v prípade nedostatku Haemate P kontaktovať Národné hemofilické centrum v Bratislave, kde sa aktuálne nachádza najväčšia rezerva Haemate P.

Ubezpečujeme Vás, že našu snahu sústredíme na vyriešenie tohto problému, avšak prosíme o pochopenie, že vzhľadom na prebiehajúce rokovania nemôžeme zverejňovať detailne informácie, ktoré by mohli narušiť jeho priebeh. Z dôvodu extrémnej citlivosti uvedenej problematiky, nebude k uvedenému vyhláseniu verejná diskusia. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte v správe.

Ďakujeme za pochopenie.

Republikový výbor SHZ