Psychologické poradenstvo pre deti a rodičov

Na "Jesennom stretnutí s odborníkom" v Jasnej (september 2016) sme absolvovali prednášky o psychológii a predkladáme Vám kontakty na prednášajúce (Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Katarína Trlicová), s ktorými môžete prebrať svoje problémy:

Telefonické poradenstvo - tel: 0917 602 868

  • streda 14:00 – 15:00
  • štvrtok 17:00 – 18:00

Kontakt na diaľku – e-mail:

Osobný kontakt: 

  • podľa dohody