5. Hemofilické dni - obzretie

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina HaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie zorganizovali v dňoch 11. a 12. apríla 2013 v Bratislave, s miestom konania Hotel Gate One, 5.Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou - Konferenciu pri príležitosti Svetového dňa hemofílie.

Uvedenej konferencie sa zúčastnili lekári - hematológovia z celého Slovenska a odborníci z Českej republiky a Maďarska.

V prvý deň konferencie odzneli zaujímavé prednášky o profylaktickej liečbe hemofílie A a B na Slovensku, pokrokoch v komplexnej starostlivosti o hemofilikov na Slovensku a Českej republike (P. Salaj a I. Hrachinová), o von Willebrandovej chorobe a zriedkavých krvácavých chorobách a na záver pracovného dňa sa uskutočnila panelová diskusia o aktuálnych otázkach a perspektíve liečby koncentrátmi koagulačných faktorov.

Po náročnom dni prednášok sa uskutočnil "Diskusný večer a krst knihy Daniela Heviera - KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória".

V druhý deň konferencie nasledoval ďalší okruh zaujímavých prednášok na tému chirurgická liečba pri hemofílii a vrodených krvácavých ochoreniach a o získanej hemofílii.

 

Prinášame Vám niekoľko fotografii z tejto konferencie a diskusného večera. Pozrieť si ich môžete po kliknutí na odkaz fotogalérie:

FOTOGALÉRIA - konferencia