DMS HEMO na čísle 877

Od 1. apríla 2013 do 30. septembra 2013 môžete prispieť zaslaním DMS správy organizácii Slovenské hemofilické združenie.

Stačí odoslať SMS správu s textom DMS HEMO na číslo 877.

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na organizovanie rehabilitačných pobytov pre detských hemofilikov spojených so vzdelávaním detí a ich rodičov.

Organizovaním rehabilitačných pobytov sa snažíme zlepšiť celkový zdravotný stav, hlavne zlepšiť hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácavých príhod a tým k zabráneniu invalidite a imobilite takejto osoby.

Získané finančné prostriedky umožnia ďalším hemofilikom sa zúčastniť rehabilitačného tábora, ktorý im ukáže cestu ako žiť život bez bolesti a utrpenia.

Cena DMS je 2 €.

Čo je to DMS?
DMS - darcovská SMS správa je jednoduchý spôsob ako môže každý držiteľ mobilného telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou verejnoprospešnú aktivitu podľa vlastného výberu.

Ako poslať DMS?
Odošlite SMS správu v tvare: DMS HEMO na číslo 877 (platí u všetkých zapojených mobilných operátorov).

Na základe odoslanej SMS správy obdržíte potvrdenie o poskytnutí daru vo výške 2 €.

Koľko DMS správ môžem poslať? 
Môžete poslať neobmedzené množstvo darcovských SMS správ.

Ako sa dozviem, koľko finančných prostriedkov získala organizácia Slovenské hemofilické združenie?
Informácie o množstve zaslaných DMS na tento projekt budú priebežne aktualizované na web stránke  www.darcovskasms.sk.

Ako si overím, že zaslaná SMS správa prišla vybranému projektu?
Po zaslaní SMS správy Vám obratom príde spätná správa vo forme: Ďakujeme! Vaša DMS správa v prospech Slovenského hemofilického združenia bola prijatá. Informácie o využití finančných prostriedkov nájdete na www.shz.sk .

Je mechanizmus DMS jediný spôsob, ako môžem prispievať Slovenskému hemofilickému združeniu na dobrú vec? 
Nie, nie je. Mechanizmus DMS je však najjednoduchší spôsob na zasielanie menších čiastok; je dostupný pre všetkých darcov, ktorí majú mobilní telefón a zároveň prehľadný. Prispieť môžete aj priamo na číslo účtu: 179 499 4151 / 0200 .

Cena DMS správy: Koľko zaplatí darca?
Mechanizmus DMS bol navrhnutý tak, aby všetci darcovia zaplatili rovnakú čiastku. DMS správa je spoplatnená sumou 2 €.

SMS správa, ktorú zákazník posiela v tvare DMS(medzera)HESLO na skrátené prístupové číslo 877 u všetkých zapojených operátorov, je spoplatnená podľa platného cenníka služieb mobilného operátora.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text a DMS správa (2 €) mu účtovaná nebude.

Hodnota DMS správy: Koľko dostane obdarované Slovenské hemofilické združenie?
Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej DMS správy. Obdarovaný dostane 96% hodnoty z každej DMS správy.