Obzretie za jesenným rekondičným pobytom dospelých

V dňoch 13. - 25.11.2011 sa uskutočnil v Turčianskych Tepliciach už po desiaty krát Jesenný rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov. Účastníci pobytu boli ubytovaní v známom rekreačnom zariadení Štátnych lesov Hotela Lesník. Pobytu sa zúčastnilo celkovo 37 osôb, pričom niektorí sa vystriedali po týždni. Tento počet je zatiaľ najvyšší v celej histórii usporiadania takéhoto pobytu. Dokonca boli prihlásení aj ďalší 8 účastníci, avšak tesne pred konaním pobytu sa zo zdravotných alebo pracovných dôvodov odhlásili. Veľmi ma teší takýto veľký záujem o takýto pobyt. Aj napriek vysokému záujmu podarilo sa nám vyjsť v ústrety všetkým prihláseným účastníkom.

Celý pobyt bol zameraný na intenzívnu rehabilitáciu. Účastníci mali na základe svojich požiadaviek (ktoré nám zaslali vopred) a zdravotného stavu vybavené liečebné procedúry v miestnych Slovenských liečebných kúpeľoch (SLK). Program dňa bol podobný programom liečiacich sa osôb v kúpeľoch, s výnimkou toho, že sme neboli ubytovaní v zariadeniach SLK, ale v inom zariadení. Povinnosťou všetkých účastníkov bolo dodržiavanie stanovených časov na procedúry. V priebehu voľného času medzi procedúrami a v poobedňajších a večerných hodinách bol voľný program, počas ktorého sa vytvárali skupinky, ktoré si rozhovormi odovzdávali svoje skúsenosti zo života, hrali karty a stolný tenis. Niektorí z účastníkov vo večerných hodinách pokračovali v ďalšej "rehabilitácii" na tanečnom parkete v SLK.

Tak ako minulých rokoch, aj tohto roku boli pre účastníkov pobytu zabezpečené vstupy do miestneho Spa & Aquaparku (10 vstupov počas 12 dní), kde mohli počas 2 hodín denne využiť priestory tohto zariadenia na intenzívnu rehabilitáciu. Týmto sme nahradili nielen "HKT" (hydrokinezoterapia) - cvičenie v Smaragdovom kúpeli, ale zvýšil sa tým aj počet procedúr, ktoré inak dostávali účastníci jednotlivo v SLK v minulých rokoch. Takto sme nielen rozšírili možnosti liečebnej starostlivosti, ale aj znížili finančné náklady organizácie.

Spestrením a obohatením pobytu boli rehabilitačné pracovníčky - p. Božena Vargová z Nitry a p. Ľubica Rybáriková z Banskej Bystrice, ktoré boli s nami celý pobyt a poskytovali účastníkom individuálny telocvik a masáže. Zo začiatku bola zo strany účastníkov určitá "hanblivosť", ale postupne čoraz viac účastníkov využívalo takúto možnosť zintenzívnenia rehabilitácie. 

Hneď na začiatku pobytu bola účastníkom predložená ponuka na usporiadanie večerného "diskusného stola", kde mohli prítomným predstaviteľom SHZ položiť rôzne otázky, ako zo strany činnosti organizácie, tak isto z oblasti sociálnych vecí a pod. Aj v tejto oblasti bola zo strany účastníkov určitá "hanblivosť", až kým sa jeden z účastníkov neodhodlal osloviť prítomného predsedu SHZ, aby takéto stretnutie zorganizoval. Následne nato prebehlo po večeri stretnutie, kde bolo prebratých niekoľko oblastí, na ktoré účastníci hľadali odpovede na svoje otázky. Som veľmi rád, že k takejto diskusii došlo, pretože je lepšie prediskutovať a zodpovedať otázky členov SHZ na takomto pobyte, keď je viac času a priestoru ako kuloárne rozvádzať rôzne dohady a pochybnosti a vyvodzovať si z toho určité závery, ktoré sa vôbec nezakladajú na realite a to len z dôvodu neúplných a nedostatočných informácii. Myslím si, že toto stretnutie splnilo svoj význam.

Myslím si, že tento pobyt splnil svoj účel, t.j. posilniť svalstvo a zlepšiť hybnosť pohybového aparátu a bol ďalším spestrením pre členov SHZ. Aj pri tomto pobyte sme vyšli v ústrety členom, ktorí sú v sociálnej núdzi a umožnili im pobyt s polovičným odpustením účastníckeho poplatku.

Dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí mi pomohli pri realizácií nášho tábora. Na príprave tábora sa podieľali: Andrej Kostúr, Marián Trebichalský a mnoho ďalších. Zároveň ďakujem aj vedeniu kúpeľov a ich zamestnancom za ich pochopenie a neoceniteľnú pomoc pri realizácií rehabilitácie v SLK, za ich osobitný prístup a profesionálnu prácu. Nesmiem zabudnúť ani na personál hotela Lesník, ktorý nám vychádzal vždy v ústrety. A samozrejme na záver chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom za príkladnú disciplínu a rešpektovanie všetkých pokynov vedúceho pobytu.

Ing. Jaroslav Janovec
vedúci X. Jesenného rekondičného pobytu


FOTOGALÉRIA:

Kliknike na nasledovný odkaz: 

 

Uploaded picture

Fotogaléria z X. jesenného rekondičného pobytu dospelých na Facebooku